English

پروژه یکتا

  • محل پروژه : Girne
  • نحوه پرداخت : واحدهای آماده تحویل 50 درصد پیش پرداخت و الباقی 12 ماهه بدون بهره
  • زمان تحویل : آماده تحویل